Droner i beredskabet – vær med til at forme fremtiden

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sat gang i arbejdet med at udforme nationale regler for udførsel af droneflyvninger i forbindelse med beredskabsopgaver.

 

Der lægges op til at alle beredskabsopgaver klassificeres som ”special operations”. Styrelsen har samlet relevante aktører på området i en arbejdsgruppe. Gruppen har fået til opgave at beskrive en række standardscenarier, som skal danne grundlag for risikovurdering af beredskabsopgaver, hvor der anvendes droner.

Samtidig lægges der op til at private aktører kan udføre beredskabsopgaver efter aftale med beredskaberne.

DroneDanmark sidder med i arbejdsgruppen, og vi opfordrer medlemmer som har kommerciel interesse i at løse beredskabsopgaver til at indsende input til Drone Danmark.

Kontakt sekretariatschef Christoffer Grenfort for yderligere oplysninger.